ჩვენი მიზანი

ანალიტიკური ცენტრი „ჯეოქეისი“  საქართველოს სახელმწიფო ინსტიტუციებსა და სხვა დაინტერესებულ მხარეებს მაღალი დონის ექსპერტიზით უზრუნველყოფას, გამჭვირვალობას, დამოუკიდებელ ანალიზს და პოლიტიკაზე რეკომენდაციების შემუშავებას სთავაზობს.

 

ორგანიზაციის ძირითად მიზანს წარმოადგენს:

 

  • საერთაშორისო პარტნიორების, მოკავშირეებისა და მხარდამჭერებისთვის ქვეყნის შესახებ ობიექტური და მიუკერძოებელი ინფორმაციის მიწოდება;
  • საქართველოში მიმდინარე დემოკრატიული პროცესების გაძლიერების და შეუქცევადობის ხელშეწყობა;
  • ქვეყნის ეკონომიკური წინსვლისათვის აუცილებელი ანალიტიკური და სარეკომენდაციო წინადადებების შემუშავება;
  • საზოგადოების სახელმწიფოებრივი, სამოქალაქო და სამართლებრივი თვითშეგნების ზრდის პროცესის ხელშეწყობა.

გააზიარე: