მკვლევარი

გურამ ბააკაშვილი

ეკონომიკის საკითხების მკვლევარი

gugabaakashvili@gmail.com

ბიოგრაფია

გურამ ბააკაშვილი „ჯეოქეისში“ ცირკულარული ეკონომიკის ირგვლივ ახორციელებს კვლევით საქმიანობას. მისი კვლევის ინტერესს წარმოადგენს: ცირკულარული ეკონომიკა, მდგრადი განვითარება, ტექნოლოგიები და ფინანსები. 

გურამი 10 წელზე მეტია რაც კერძო სექტორში მუშაობს. მას საერთაშორისო და ადგილობრივ კომპანიებში წამყვან პოზიციებზე მუშაობის გამოცდილება აქვს. ამჟამად ხელმძღვანელობს ბრიტანულ ლოჯისტიკურ კომპანიას, რომელიც საერთაშორისო ბაზარზე 2009 წლიდან ოპერირებს.  

გურამი არის ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი „ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტში“ და ამავე უნივერსიტეტის დოქტორანტობის კანდიდატი. მის საკვლევ თემას წარმოადგენს: „ცირკულარული ბიზნეს მოდელების ფინანსური ანალიზი, სექტორულ ჭრილში“. 

გურამ გავლილი აქვს მადრიდის ბიზნეს სკოლის მენეჯმენტის კურსები, არის სამეცნიერო კონფერენციის გამარჯვებული და პროექტ „აწარმოე საქართველოს“ ბენეფიციარი. აგრეთვე, არის სხვადასხვა საერთაშორისო კონფერენციის მონაწილე. გამოქვეყნებული აქვს რამდენიმე სამეცნიერო სტატია, ქართველ და უცხოელ პროფესორებთან ერთად. ასევე, 2023 წლის სექტემბრიდან „ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტში“, მდგრადობის ლაბორატორიის ფარგლებში, წაიკითხავს ლექციათა კურსს - „მდგრადობა და ტექნოლოგიები“. 
 

ცირკულარული ბიზნეს მოდელების გაზომვის მეტრიკები და მათი გავლენა რესურსების ეფექტურობასა და მდგრადობაზე

25 აპრ. 2023
შესავალი: მდგრადი განვითარების მიზნები (შემდგომში: SDGs) წარმოადგენს 17 ურთიერთდაკავშირებულ მიზანს, რომელიც ჩამოყალიბდა გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის მიერ 2015 წელს გლობალური გამოწვევების მოსაგვარებლად.  SDG-ების მნიშვნელობა მდგომარეობს მათ ყოვლისმომცველ ჩ...
სრულად წაკითხვა

გაეროს მდგრადი განვითარების სამიტი 2023 - ტრენდები, მიგნებები და რეკომენდაციები

25 სექ. 2023
18-19 სექტემბერს, ნიუ იორკში გაიმართა გაეროს მდგრადი განვითარების სამიტი. მდგრადი განვითარების სამიტი უაღრესად მნიშვნელოვანია თითოეული ქვეყნისათვის, რადგან მდგრადი მომავლისთვის გარდაქმნა ჩვენი დროის ერთ-ერთ ყველაზე დიდ და აქტუალურ გამოწვევას წარმოადგენს.  ეპოქას, რ...
სრულად წაკითხვა