1921 წლის თებერვალი - თბილისში მყოფ საქართველოს მოქალაქეთა თვალით (მეოთხე ნაწილი - ლიზიკო ქავთარაძე)

ავტორი:

საქა­რ­თ­­ველოს იძულებითი გასაბჭოების შესახებ სა­ყუ­რადღებო ცნობები შემო­გ­ვი­ნახა მისმა თვითმხილველმა ლი­ზიკო ქავ­თა­რაძემ (1905-1988), რომელიც დაიბადა და აღი­ზარდა ქაიხოსრო ქავთარაძის - სოციალისტ-ფედერალისტური პარტიის ერთ-ერთი ცნობილი წარმომადგენლის და ილია ჭავჭავაძის დამკრძალავი კომისიის წევრის ოჯახ­ში. აქვე დავსძენთ, რომ ლ. ქავთარაძემ, ანტისაბჭოთა საქმიანობის ბრალდებით, 1928-1936 და 1940-1956 წლები, ანუ საერთო ჯამში - 28 წე­ლიწადი საბჭოურ სა­პ­ყ­­რობი­ლე­ებ­ში გაატარა.

 

ლიზიკო ქავთარაძე იგო­ნებდა: “ნოე ჟორდანია ხანდაზმულობით და უპირატესი მნი­შვ­ნე­ლობით ნოე რამიშვილისაგან გამოსარჩევად, “დიდ ნოედ” იწოდებოდა. ჩვენ, ქა­რ­თ­­ველები, ამ სახელს მიჩვეულნი ვართ. ჩვენი მოწიწებული პატივისცემა შორს იყო და არის “ვოჟდის” მონური განდიდება-გაღმერთებისაგან...

 

XI არმიამ ომის გამოუცხადებლად დაიწყო საქართველოს ოკუპაცია... სა­ქართ­ვე­ლოზე ყაჩაღური თავდასხმა ლენინმა აჯანყებულთათვის დახმარებად გამოაცხადა. ნა­დირ ბელადს თავი არ შეუწუხებია, აჯანყების ერთი მიყრუებული სოფელი მაინც დაე­ზუს­ტებინა და წყვილი მეამბოხე მაინც დაესახელებინა...

 

მახსოვს, იმ საბედისწერო დილას ხალხი თავისი დედაქალაქის შუაგულში შეკ­რე­­ბილიყო. ყველა აქეთკენ ეშურებოდა. ერთ წუთსაც არ წყდებოდა შეკრებილთა სრუ­ლი­ად სტიქიური და იმავ დროს მწყობრად საქმიანი მოძრაობა. წესრიგის დამცველთა სულ ახალი რაზმები იქვე დგებოდნენ და სწრაფად მიემართებოდნენ დანიშნულების მი­სა­ღებად. აქეთ-იქით გაბნეულ მაგიდებთან მოხალისეთა ჩაწერა წარმოებდა. იქ ტევა აღ­არ იყო. ზოგს სამხედრო აღჭურვილობა ჩასაბარებლად მოჰქონდა, ხანაც ვინმე დაიძა­ხე­ბ­და, რომ ფრონტზე წასულთა შენაცვლება ამა და ამ ქარხანას ესაჭიროება და გაწვ­დილ ხელებს საჩქაროდ მისამართებს აჩეჩებდა. სახელდახელოდ აქა-იქ ნებისმიერი მი­ტი­ნგები იმართებოდა, ფრონტის ამბების ზეპირად გადმოცემა ხშირად ისმოდა (მაშინ რა­­დიო არ იყო). გაზეთის გამყიდველები ჩანთებს სწრაფად აცარიელებდნენ. ქალებს სა­კერავი მიეღოთ და ბავშვებითურთ დატვირთულები სახლისაკენ მიაბიჯებდნენ. უქმად არც ბავშვები ჩერდებოდნენ... ერი თავის დასაცავად აღმდგარიყო და მწყობრად, რაღაც საოცარი წესრიგიანობის გუმანით საქმეში თანდათან ებმებოდა. ყველა თავის ადგილს იკავებდა. არავითარი პანიკა, არეულობა, მით უმეტეს არავითარი ძაბუნი, მოდუნება, გუ­ლ­ხელდაკრებული შორიდან ცქერა, შიშნაკრავი, ანგარიშიანი განდგომა...

 

აგერ გამოჩნდა ყველასათვის ასე ნაცნობი კაბრიოლეტი. - ბატონო ნოე!... – შეჰ­ღაღადა ხალხმა. კაბრიოლეტში ჭაღარა მოხუცი წამოიმართა: - შვილებო!...

 

დიახ, გოდებდა ხალხი... ქვითინებდნენ ქალები, კაცის ხელი მალული წკიპურტით იშორებდა ჩამოგორებულ სიმწრის ცრემლს... ტროტუარების გასწვრივ ჯარი მიედინე­ბო­და. ხელების ქნევით და სახელდახელო ნუგბარით მათ ქალები მისდევდნენ: _ თქვენ იცით და თქვენმა ვაჟკაცობამ!... საპასუხოდ ომახიანი შეძახილები ისმოდა. თეთრ ცხენ­ზე ამხედრებულმა თმაქოჩორა ჭაბუკმა საგანგებო კინოკადრივით გაი­ელ­ვა: - გამარჯ­ვება! გამარჯვება! - გმინავდა მისი ხმა. მაცნე თუ იყო ფრონტიდან, გა­ცო­ცხლებული “ბა­ში-აჩუკი”... იქნება გასამხნევებლად გამოაქროლა ვინმემ. მაგრამ ჭაბუკი დაბრუნებუ­ლიც ვნახე. ცხენს კვლავ დიდი სისწრაფით მოაგელვებდა და გამარჯვება მის სახეზე აღ­არ ეწერა. ალბათ, იქ – ზევით, არცთუ ისე იმედიანად მიიჩნიეს მისი პა­ტა­კი... დიდ ეროვნულ მწუხარებას მოეცვა ყველა... ერთიანობის გრძნობას, მშობლიურ ლტოლვას ერთ არსებად ექცია ხალხი...

 

დანაშაულზე წასწრებული ორი ჯაშუში – კოხი და ივანოვი – ბადრაგს მიჰ­ყავ­და. მათ ირგვლივ აღმართული მუშტების რკალი გაჩნდა. წრე ვიწროვდებოდა, ბადრაგი დაცვას ვეღარ ახერხებდა... მოულოდნელად ხმამ იქუხა... - შეჩერდით! მონური ძალა­დობით არ წაიბილწოთ! ბრმა შურისგებით მტერს ან­გარიშებს ჩვენ არ ვუსწორებთ. ჩვენ ვიყავით და ვართ თა­ვისუფლების ერთგული ხალ­ხი. მონების ბოგანო-ბრბოდ არც დღეს ვიქცევით. დამ­ნა­შა­ვენი კანონს ჩავაბაროთ!...

 

მეორე დღეს ტყვეები მოჰყავდათ – ჩამოძონძილი, წვერიანი, უტყვი სახეები. შე­ში­ნებულ თვალებს აქეთ-იქით აცეცებდნენ. რა ხდებოდა, რისთვის ხდებოდა – ბაიბურში არ იყვნენ. კვლავ აღშფოთება, ზიზღი, გულამღვრეული შეძახილები... და თვალის და­ხა­მხა­მებაში კვლავ ცოცხალი ბარიერი: ქალი, კაცი, მოხუცი, ბავშვი ხელიხელ­ჩა­კი­დე­ბული გაიჯაჭვა. ერთი სული მქონდა, მეც ამ ცოცხალი ჯაჭვის რგოლად შევმძვ­რა­ლი­ყავი, მაგრამ ყელზე უკვე საკმაოდ შემძიმებული ყულაბა მეკიდა. მრავალი ჩემი ტოლი გოგო-ბიჭი ხალხში შეწირულებას ვაგროვებდით...

 

დამფუძნებელი კრება სამი დღე-ღამის უწყვეტ სხდომაზე დასამტკიცებლად განი­ხი­ლავდა საქართველოს კონსტიტუციის პროექტს. როდესაც ყიზილბაშური ძალმომრეო­ბით კვლავ ისპობოდა საქართველოს სახელმწიფოებრივი არსებობა, თავისი ჭეშმარიტი სახით იგი უნდა წარმდგარიყო კაცობრიობის და ისტორიის წინაშე ვანდალების სიყალ­ბე-სიმრუშის ხელყოფისაგან სრულიად დაცული...

 

ასოცი წლის შემდეგ ღალატით და მოტყუებით ლენინმა ფეხქვეშ მოიქცია საქარ­თ­ველო. ზუსტად ისე, როგორც მისმა წინაპარმა - იმპერატორმა პავლე პირველმა... სა­ქა­რთ­ველოს ოკუპაციამ მორალურად ძირი გამოუთხარა ბოლშევიკურ საბჭოეთს, საბო­ლო­­ოდ დასცა მისი პოლიტიკური კრედიტი და იდეური გაკოტრება ყველასათვის ცხად­ყო”.

 

 

მეხუთე ნაწილი - მიხეილ ქავთარაძე

გააზიარე: