„ჯეოქეისის“ წარმომადგენლებმა „ეროვნული თავდაცვის უმაღლესი კურსის“ ფარგლებში დაგეგმილ ღონისძიებებში მიიღეს მონაწილეობა

ანალიტიკური ცენტრის „ჯეოქეისის მკვლევარი საგარეო პოლიტიკის მიმართულებით, ნიკოლოზ ხატიაშვილი და ჯეოქეისისპროექტებისა და დონორებთან ურთიერთობის მენეჯერი, ვახტანგ ასანიძე თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლაში (DIBS) „ეროვნული თავდაცვის უმაღლესი კურსისოფიციალური გახსნის ცერემონიას დაესწრნენ და 5 დღის განმავლობაში კურსის ფარგლებში დაგეგმილ ღონისძიებებში მიიღეს მონაწილეობა.

 

ეროვნული თავდაცვის უმაღლესი კურსისძირითად სამსჯელო მიმართულებებს წარმოადგენდა საქართველოს საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტები, ეროვნული უსაფრთხოების კონცეპტუალური ჩარჩო, უსაფრთხოების ენერგეტიკული ასპექტები, ოკუპირებული ტერიტორიები, საქართველოს ეკონომიკური უსაფრთხოების ასპექტები, რეგიონში მიმდინარე გამოწვევები, მედია, უსაფრთხოების სფეროზე სამოქალაქო ზედამხედველობა, არასამთავრობო სექტორსა და მთავრობას შორის უსაფრთხოების და თავდაცვის მიმართულებით თანამშრომლობის გაძლიერების საკითხები და სხვ.

 

უმაღლეს კურსის ფარგლებში დაგეგმილ ღონისძიებებში მონაწილეობას იღებდნენ სამთავრობო უწყებების, არასამთავრობო ორგანიზაციების, კერძო სექტორის და აკადემიური სფეროს წარმომადგენლები, ასევე, როგორც უსაფრთხოების ექსპერტები. პროგრამის მონაწილეები ასევე ესტუმრნენ ეროვნულ სასწავლო ცენტრკრწანისს“.

 

ეროვნული თავდაცვის უმაღლესი კურსი წარმოადგენს უნიკალურ შესაძლებლობას, რომლის ფარგლებშიც სამთავრობო და კერძო სექტორის წარმომადგენლებს შეუძლიათ მოისმინონ ლექციები უმაღლესი თანამდებობის პირებისგან და მაღალი დონის უსაფრთხოების ექსპერტებისგან. მნიშვნელოვანია, რომ კურსის დიდი ნაწილი ეთმობა პრაქტიკულ ნაწილს, რაც ხელს უწყობს როგორც მიღებული ცოდნის პრაქტიკაში გადატანას და მის გამოყენებას ყოველდღიურ საქმიანობაში, ასევე, უწყებათაშორის კოორდინაციასა და თანამშრომლობას კერძო და სამთავრობო სექტორს შორის“- განაცხადა ნიკოლოზ ხატიაშვილმა.

 

ეროვნული თავდაცვის უმაღლესი კურსისკანდინავიისა და ბალტიისპირეთის ქვეყნებში ადაპტირებული კურსების მსგავსად ჩამოყალიბდა და 2012 წლიდან ესტონეთის თავდაცვის სამინისტროსა და ნატოს პროფესიული განვითარების პროგრამის მხარდაჭერით საქართველოში ყოველწლიურად ტარდება.
 

 

გააზიარე: